Seniorer

Seniorer

Film för seniorer!

Film för seniorer!

Övergången från teater till film präglas av att skådespelaren likväl skrivaren vill förmedla en viss känsla eller idé – olikt en bok där man själv sätter liv på karaktärerna. Även om innovationen naturligt är som starkast i början finns det fortfarande otaligt många skildringar och epoker att sätta i ljus. […]

Seniorer

Pensionärsrabatter & seniorrabatter

Pensionärsrabatter & seniorrabatter

Livet som pensionär kan variera kraftigt beroende på om man har haft turen att kunna skapa en bra pension eller ej. Trots att det finns mycket tid att göra saker när arbetslivet är passerat kan det kännas begränsande om man får vända på pengarna för att få ekonomin att gå […]

Seniorer

Senior couple embracing on beach, rear view

Seniorresor

Att bli äldre behöver inte innebära att livet slutar innehålla äventyr och eskapader. Studier har visat att det är av största vikt att även seniorer aktiverar sig för att livet ska bli långt och lyckligt. Ett sätt att göra det på är att åka på seniorresor. För människor som har […]

Seniorer

Inredningskurser för seniorer

Inredningskurser för seniorer

Bara för att man har gått i pension betyder det inte att man ska sluta lära sig nya saker. Tvärtom – nu har du ju tid att gå på de kurser och läsa de böcker som du inte hann med medan du jobbade! För dig som tycker om att ha […]

Seniorer

Boktips för seniorer

Boktips för seniorer

Ett nöje för många är att läsa, men trots det är det få som faktiskt gör det under sitt yrkesverksamma liv. En vanlig ursäkt är att man inte har tid, eller att man har svårt att koppla av. Som pensionär har man äntligen all tid i världen att koppla av […]

Seniorer

Aktiva seniorer

Aktiva seniorer

Fullspäckat schema för ungdomliga seniorer Att bli pensionär behöver inte betyda att ett liv i lugnt tempo tar vid. Dagens seniorer är många gånger mer pigga och alerta än de yngre generationerna. Efter att har jobbat ett långt liv är det dags att ta fram alla drömmar och förverkliga dem. […]

Seniorer

Seniorgolf

Seniorgolf

Golf är en av Sveriges största sporter och har idag omkring en halv miljon aktiva utövare. Sporten har funnits i Sverige sedan 1800-talet, men växte kraftigt i popularitet under 80- och 90-talen. Golf spelas av människor i alla åldrar, även om medelåldern är högre jämfört med de flesta andra sporter. […]

Seniorer

Matlagningskurser för seniorer

Matlagningskurser för seniorer

Det finns ingen anledning att bli mindre aktiv bara för att man är gammal. Sveriges befolkning blir äldre och äldre och vi lever allt längre. Detta innebär att vi inte bara arbetar till vi är i 70-årsåldern utan också att det finns en ökad efterfrågan på aktiviteter för seniorer. Om […]

Seniorer

Idrottande seniorer

Idrottande seniorer

Både i Sverige och stora delar av resten av världen ökar medelåldern för varje år som går. Även om detta så klart är väldigt positivt så ställer det också ökade krav på äldreomsorgen samt landets seniorer. Att bli äldre innebär ju inte nödvändigtvis att man fortfarande håller sig frisk och […]

originmag