Inlägg Taggade med "Idrott"

Seniorer

Idrottande seniorer

Idrottande seniorer

Både i Sverige och stora delar av resten av världen ökar medelåldern för varje år som går. Även om detta så klart är väldigt positivt så ställer det också ökade krav på äldreomsorgen samt landets seniorer. Att bli äldre innebär ju inte nödvändigtvis att man fortfarande håller sig frisk och […]

originmag